postheadericon Co zrobić, żeby zapisać się do Poradni SPZ POZ

Formalności dokonuje się w REJESTRACJI PORADNI gdzie należy złożyć deklarację wyboru lekarza poz, pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej i położnej środowiskowej / rodzinnej.
Dorośli robią to osobiście, rodzice zapisują nieletnie dzieci.
Nie trzeba osobiście wypisywać się z poprzedniej Poradni !!!

Należy dostarczyć aktualny dokument tożsamości oraz nr PESEL.

Aktualnie informujemy, że od 1 stycznia 2013r. obowiązują nowe zasady
weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

Placówki medyczne (szpitale, przychodnie) przed udzieleniem świadczenia
sprawdzają uprawnienia pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ
w jeden z poniższych sposobów:

  • weryfikacja uprawnień w systemie eWUŚ,
  • na podstawie dokumentu potwierdzającego prawa do świadczeń
    np. druk RMUA, legitymacja rencisty, emeryta itp.,
  • poprzez złożenie oświadczenia o przysługującym prawie
    do świadczeń opieki zdrowotnej.

Ważne:

Placówka medyczna nie może odmówić pacjentowi udzielenia świadczenia zdrowotnego tylko na podstawie negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ. Pacjent ma prawo okazać jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne lub złożyć stosowne oświadczenie.

W sprawach wyjaśnienia statusu ubezpieczenia w związku z negatywną weryfikacją w systemie eWUŚ mieszkańcy z obszaru działania Delegatury w Białej Podlaskiej, powinni zgłaszać się osobiście lub kierować korespondencję na adres:
Delegatura LOW NFZ w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska,