postheadericon Nocna i świąteczna opieka medyczna

Informujemy, że od 01.01.2018r. poradnia SPZPOZ ul. Kościelna 136 posiada umowę na nocną i świąteczną opiekę medyczną. Porady w ramach w/w opieki świadczone są w godz. 1800 – 800 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo.

Podczas dyżurów w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej przyjmowani będą wyłącznie pacjenci w przypadku nagłego zachorowania oraz w celu wykonania iniekcji i innych zabiegów niezbędnych do kontynuacji leczenia
( nie będą przyjmowani pacjenci w celu wypisania zaświadczeń, badań profilaktycznych itp.)

Każdy pacjent zgłaszający się do poradni zarówno po poradę lekarską jak i do gabinetu zabiegowego obowiązkowo powinien posiadać przy sobie aktualny dokument tożsamości oraz nr PESEL.