postheadericon INFORMACJE Z TEMATU RODO

postheadericon

Drogi Pacjencie,

wobec obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać podstawowe informacje o wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z objęciem Państwa opieką zdrowotną przez naszą Przychodnię.

W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych p. Emilia Polańska, który odpowie na pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu uprawnieniach. Z inspektorem mogą Państwo skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres iod@pcat.pl.

Zamieszczamy poniżej informację o przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie Państwa w realizacji przysługujących uprawnień.

Realizacja Państwa wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do Przychodni. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym poinformuje Pana/Panią w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.