postheadericon OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 21-200 Parczew ul. Kościelna 136, tel./fax. 833551203

Na podstawie art.26 i art.27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne dotyczące konkursu ofert, zawierające formularz oferty i projekt umowy można uzyskać w siedzibie zakładu pod adresem 21-200 Parczew, ul. Kościelna 136 lub na stronie www.spzpozparczew.pl

Ofertę należy składać (lub przesłać) w zamkniętych kopertach w dniach od 3 czerwca do 13 czerwca 2019 roku, do godz. 10.00 w siedzibie SPZPOZ w Parczewie, ul. Kościelna 136, rejestracja. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Czas na który może być podpisana umowa: 3 lata.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego 14 czerwca 2019 roku o godz. 12.00.

SPZPOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Jednocześnie, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w ofertach konkursowych.

Materiały do pobrania