postheadericon KOMUNIKAT

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną pacjenci przede wszystkim powinni korzystać z TELEPORADY TELEFONICZNEJ
pod nr telefonów 83 355 12 03 lub 83 355 22 02

Pacjenci, którzy wymagają osobistej porady lekarskiej po konsultacji telefonicznej będą umawiani na konkretną godzinę.

  Telefony alarmowe i informacyjne dotyczące zakażenia koronawirusem:

 • Infolinia NFZ 800 190 590 (całodobowo);
 • Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Parczewie 517 641 926 lub 512 256 623 (całodobowe);

INSTRUKCJA KWARANTANNY DOMOWEJ

 • Jeśli kwarantanna jest odbywana w domu, należy stosować się do poniższych zaleceń: nie opuszczać domu i nie wychodzić do sklepu, nie spotykać się z innymi osobami i nie zapraszać ludzi do domu.
 • Jeśli pod opieką są zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny należy przekazać je pod opiekę rodzinie lub znajomym.
 • Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zwrócić się telefonicznie o pomoc do gminy.
 • Jeśli ktoś mieszka z rodziną, należy w miarę możliwości ograniczyć z nią kontakt i zachować bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Należy używać oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli jest możliwość, należy korzystać z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy, a jeśli nie ma takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki należy zdezynfekować ją dostępnym środkiem czystości.
 • Należy wietrzyć mieszkanie kilka razy dziennie, zachować zasady higieny, często myć ręce i dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Należy monitorować temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
 • Należy udzielać informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym pracownikom Inspekcji Sanitarnej. W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji, którzy weryfikują pozostanie w domu podczas kwarantanny.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności należy niezwłocznie skontaktować się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, należy skorzystać z teleporady; lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista. Więcej informacji można uzyskać na www.gov.pl/koronawirus oraz dzwoniąc na infolinię NFZ: 800 190 590.

INSTRUKCJA DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ ZBIOROWĄ

 • 1. Istnieje bezwzględny zakaz opuszczania miejsca kwarantanny.
 • 2. Należy dbać o zachowanie czystości. Powierzchnie (np. stoły, krzesła, poręcze łóżek, klamki) i przedmioty (np. telefon, czajnik) należy regularnie czyścić środkami dezynfekującymi.
 • 3. Należy unikać spotykania się z innymi osobami znajdującymi się w miejscu kwarantanny, a jeśli to niemożliwe – zachować bezpieczny odstęp wynoszący 1-1,5 m.
 • 4. W czasie kwarantanny należy przestrzegać zasad higieny (unikać dotykania oczu, nosa i ust; zakrywać zgięciem łokcia lub chusteczką usta i nos podczas kaszlu lub kichania).
 • 5. Należy regularnie myć ręce – zgodnie z instrukcją mycia rąk.
 • 6. Należy prowadzić samoobserwację – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, w tym występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Termometr przed użyciem i po użyciu należy zdezynfekować płynem do dezynfekcji dostępnym w miejscu kwarantanny.
 • 7. W przypadku zaobserwowania u siebie takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Parczewie – kontakt w godzinach urzędowania 7.30 – 15.05 : tel. 83 354-23-29, tel. kom. alarmowe 517 641 926 oraz 512 256 623
 • 8. Posiłki będą dostarczane do miejsca kwarantanny w ustalonych godzinach i w ustalony sposób pobierania pożywienia.
 • 9. Ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne, odpady należy zbierać do opakowania wewnętrznego złożonego z przeznaczonego na odpady worka jednorazowego użycia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku
 • 10. W sprawach bieżących należy skontaktować się telefonicznie z przedstawicielem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Parczewie tel. 83 355 16 54 w godz. 7.30 – 15.30.
 • 11. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 30 000 tys.